Thursday, October 30, 2008

:)

Това е нечовешко! - викаха канибалите, четейки вегетарианско меню.

No comments: